INTRODUCTIE

STICHTING DE VRIENDEN VAN JOB

Stichting De Vrienden van Job werd enkele jaren geleden opgericht door drie beeldend kunstenaars ?Rinke Nijburg, Jan Meijering, en Wout Herfkens- met als doelstelling het organiseren van tentoonstellingen en projecten van hedendaagse professionele beeldende kunst met een religieuze of filosofische inhoud. De stichting komt voort uit onze werkzaamheden als beeldend kunstenaar en onze betrokkenheid op religie en filosofie. Jan Meijering heeft ondertussen de stichting verlaten, Ad Verhage vervangt hem momenteel als penningmeester.

Projecten                                                                                                                             Zo organiseerden wij 1999 in het CBKN (Centrum Beeldende Kunst Nijmegen) in Nijmegen een eerste project met als titel 2Rooms4Thomas, waarbij we in twee aangrenzende ruimtes een installatie maakten: een voor een gelovige Thomas en een voor een ongelovige Thomas.

In december 2000 werd de tentoonstellingsruimte De Gele Rijder in Arnhem getransformeerd tot een rooms-katholieke kerk onder de titel Schuilkerk voor een dakloze god, inclusief altaar, glas in loodramen, Franciscuskapel (met een muurschildering over Fransiscus prediking tot de vogels), kruiswegstaties, mantelmadonna, piëta, doopvont, galerij met heiligenbeelden, schilderij van de heilige Sebastiaan en een video met het nog pratende hoofd van de onthoofde Johannes de Doper. Zowel het interieur als de kunstwerken werden speciaal voor dit project gemaakt door hedendaagse kunstenaars. Tijdens de opening op zondag 26 november werd de schuilkerk ingewijd door deken Henk Janssen o.f.m. van het dekenaat Gelderland. Gedurende de decembermaand werden er lezingen gehouden, werd er een kerstnachtmis gevierd en werd op tweede kerstdag en levende kerststal opgebouwd.

In 2001/2002 was in Museum Het Valkhof in Nijmegen het project 7 Goede Dagen te zien. Uitgangspunt waren de 7 dagen van het bijbelse scheppingsverhaal. Zeven kunstenaars werden uitgenodigd om -uitgaande van de tekst uit Genesis- voor één van de 7 dagen een nieuw werk te maken. Deelnemende kunstenaars waren JCJ Vanderheyden, Arjanne van der Spek, Ellen Grote Beverborg, Thierry Mandon, Wout Herfkens, Thom Puckey en Rinke Nijburg.

In 2008 organiseerden we in samenwerking met Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Cold Turkey. In Cold Turkey was de tentoonstellingsruimte opgedeeld in 7 aparte ruimtes. Elke ruimte had zijn eigen bestemming, die correspondeerde met een deel uit de rooms-katholieke vastenperiode, van Carnaval tot en met Pasen. De toeschouwer liep een route, beginnend bij de ruimte over Carnaval (1), vervolgens ging hij of zij naar de ruimte voor Aswoensdag (2), de Vastenruimte (3), de ruimte voor Palmzondag (4), de ruimte voor Witte Donderdag oftewel het Laatste Avondmaal (5), de ruimte voor Goede Vrijdag (6), en tenslotte de ruimte voor Pasen (7). Uitgangspunt was dat de toeschouwer in iedere ruimte een totaal andere ervaring onderging. Voor iedere ruimte of halte (statie) nodigde Stichting De Vrienden van Job een kunstenaar uit, om uitgaande van de inhoud van de betreffende periode, de ruimte naar zijn of haar hand te zetten. Daarnaast werden er drie extra kunstenaars uitgenodigd om voor iedere statie een andere geur, geluidstoon en muurkleur te maken, die bij de inhoud van de betreffende periode past. Deelnemende kunstenaars waren Paul de Reus, Dieuwke Spaans, Wout Herfkens, Gijs Assmann, Rini Hurkmans, Rinke Nijburg, Erzsébeth Baerveldt. Voor de geuren nodigden we Babita Versluis uit, voor de tonen componist Andries van Rossum, en voor de kleur van de muren vroegen we Jan Meijering.

In 2009 maakten De Vrienden van Job voor het eerst samen werk. Onder de titel Tableau Mort waren er 34 met insecten beschilderde gipsen tegels te zien bij galerie Wit in Wageningen.

In 2010 maakten De Vrienden van Job in het CBKApeldoorn. ter gelegenheid van de naderende sluiting van alle CBK-vestigingen in Gelderland en tal van andere onheilstijdingen, zoals de klimaatcrisis, de economische crisis en het begin van een eindtijd in 2012 volgens de Maya-kalender, de tentoonstelling DUSK 9-11. Centraal in de tentoonstelling staan twee video-installaties. In de video-installatie In my Beginning (2008) spreken God de Vader en God de Zoon langdurig over de zorgwekkende toestand van de wereld. In de video-installatie Roundabout (2002) leeft een kolonie pissebedden hun leven alsof er niets aan de hand is. Toeval of niet, de tentoonstelling opende op de van betekenis zwangere datum van 11 september.